Giáo Lý Việt Ngữ

 

Giáo lý Việt ngữ tại các Giáo xứ bao gồm chương trình Giáo lý Khai Tâm (thường gọi là Giáo lý Tân Tòng) và chương trình Giáo lý cho trẻ em. Chương trình Giáo lý cho trẻ em dành những em đã được chịu Bí tích Thánh Tẩy (Rửa Tội), theo học để lãnh nhận Rước Lễ Lần Đầu và (hoặc) Bí tích Thêm Sức. Chương trình này thường kéo dài trong vòng tám năm và chấm dứt sau khi các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.

Chương trình Giáo lý Khai Tâm bao gồm chương trình dành cho người lớn (từ 18 tuổi trở lên) chưa nhận một trong các Bí tích Khai Tâm hoặc cả ba (trong trường hợp là người không phải Công Giáo). Chương trình này gọi là RCIA (Rite of Christian Initiation of Adults), kéo dài một năm và các Bí tích Khai Tâm (Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể) trong đêm Vọng Phục Sinh hằng năm.

Chương trình Giáo lý Khai Tâm dành cho trẻ em, còn gọi là RCIC (Rite of Christian Initiation of Children) dành cho các em từ 7 tuổi trở lên mà chưa lãnh nhận Bí tíchThánh Tẩy. Chương trình thường kéo dài 2 năm, sau khi hoàn tất, các em sẽ được lãnh nhận các Bí tích Khai Tâm (Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể) trong đêm Vọng Phục Sinh.

Tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của mỗi Giáo xứ, các chương trình Giáo lý này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Taị Địa phận San Jose, Chương trình Giáo lý Việt ngữ được giảng dạy tại 7 Giáo xứ, để biết thêm chi tiết xin liên lạc với người phụ trách tại các Giáo xứ như sau:

Gx Chúa Kitô Vua: Sơ Mary Ngọc Anh – sistermaryanhcong@hotmail.com
Gx Chúa Ba Ngôi: Sơ Magdalena Oanh Dương – sistermagdalena@mht-church.org
Gx Đức Bà Chốn Tựa Nương: Sr Theresa Lan Đỗ – theresalando.church@gmail.com
Gx Đức Mẹ Lavang: Sơ Phước Vân Nguyễn – phuocvan2000@gmail.com
Gx St Elizabeth: Sơ Maria Teresa Hoàng Ngọc – thingoc.hoang@dsj.org
Gx St Maria Gorreti: Sơ Cecilia Chuộng Phan – cphan.smg@gmail.com
Gx St Martin, Sunnyvale: Thầy Đinh Trúc Hà – giaolyvietngu.stmartin@gmail.com